Transport communications

Portcare International is the press relations consultancy for the shipping and logistics industry. Formed by transport people for transport people. We can truly claim to understand our clients’ needs and ‘talk the same language’. Portcare provide effective, value for money PR to some of the industry’s best-known names.

GEODIS Denmark is migrating to 100% renewable energy on the electricity consumption

In January of this year GEODIS committed to the Science Based Targets Initiative. GEODIS´ global targets are to reduce our scope 1 & 2 CO2 emissions by 42% and to decreasing the carbon intensity of subcontracted transport (scope 3) by 2030 compared to 2022. GEODIS Denmark has just taken the first big step on this reduction journey and switched to 100% renewable energy already from January 2024.

“When we started the process, we were looking for a more low-carbon alternative to what we had before. We chose EWII* and now our electricity is 100% renewable. This means we have reduced our CO2 footprint by almost 40 tons per year. We are very proud to support this very necessary and important initiative and to have taken a significant leap towards reaching our target,” says Kent Husted, Managing Director, GEODIS Denmark.

Under the terms of the EWII certificate, which is valid from 01.01.2024 to 31.12.2025, the energy supplier certifies that GEODIS Denmark purchases its entire electricity consumption as renewable electricity. EWII ensures that 100% of the electricity consumption comes from sources such as wind turbines, solar panels, hydroelectric power, and biomass.

In line with its efforts to reduce its carbon footprint, GEODIS Denmark has also changed all lighting to LED and bought new computer screens, that use a third less electricity than previous screens. In addition, the company offers four charging points for electric vehicles at each of its branches in Kastrup and Vejle, and is planning to expand this later this year.

“As a company and as an employer, GEODIS places social issues at the heart of its concerns. One of our seven Golden Rules that form the basis of our operations, is “Be a good citizen”. This underlines our efforts to focus on developing low-carbon solutions, reducing the impact of our activities on the environment, and continuously improving the health, safety and well-being of our employees. The EWII certificate is an important step on our journey towards developing environmentally friendly solutions for all our stakeholders,” says Thomas Kraus, Regional President & CEO of GEODIS EUROPE

*The EWII Group is located in Denmark and is the Triangle region’s local energy company, comprising commercial companies under the name of EWII. The object of EWII is to engage in activities relating to infrastructure, such as electricity, water, heating, energy and communication, and related commercial services to create value in the Triangle region, which includes the municipalities of Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia and Vejle. More information on EWII here →

GEODIS – www.geodis.com    

GEODIS is a leading global logistics provider acknowledged for its expertise across all aspects of the supply chain. As a growth partner to its clients, GEODIS specializes in four lines of business: Global Freight Forwarding, Global Contract Logistics, Distribution & Express Transport, and European Road Network. With a global network spanning nearly 170 countries and 53,000 employees, GEODIS is ranked no. 5 in its sector across the world. In 2023, GEODIS generated €11.6 billion in revenue. GEODIS is a company owned by SNCF group.

GEODIS DANMARK SKIFTER SIT ELEKTRICITETSFORBRUG TIL 100 % VEDVARENDE ENERGI

I januar 2024 forpligtede GEODIS sig til Science Based Targets-initiative. GEODIS’ globale mål, er at reducere scope 1 og 2 CO2-emissioner med 42% samt at mindske kulstofudledning i vores underleverandørtransport (scope 3) med 30% inden 2030 sammenlignet med 2022. GEODIS Danmark, har netop taget det første store skridt på denne reduktionsrejse, hvilket har betydet et vigtigt skifte til 100 % vedvarende energi allerede fra januar i år.

“Da vi startede processen, søgte vi et alternativ, der var mere CO2-neutralt end vores tidligere løsning. Vi valgte EWII* og nu er vores elektricitet 100 % vedvarende. Det betyder, at vi har reduceret vores CO2-fodaftryk med næsten 40 tons om året. Vi er utroligt stolte af at bakke op om dette nødvendige og vigtige tiltag og at tage et betydeligt skridt mod at opnå vores mål.” udtaler Kent Husted, Managing Director hos GEODIS Danmark.

I henhold til EWII-certifikatet, som er gældende fra 01.01.2024 til 31.12.2025, bekræfter energileverandøren, at GEODIS Danmark dækker hele sit elforbrug med vedvarende energi. EWII garanterer, at 100 % af elektriciteten leveres fra vedvarende kilder, så som vindmøller, solpaneler, vandkraft og biomasse.

I tråd med indsatsen for at reducere sit CO2-aftryk, har GEODIS Danmark også ændret al belysning til LED og købt nye computerskærme, der bruger en tredjedel mindre strøm end tidligere skærme. Derudover tilbyder virksomheden fire ladepunkter til elbiler i hver af sine afdelinger i Kastrup og Vejle, og planlægger at udvide dette senere i år.

“Som virksomhed og arbejdsgiver prioriterer GEODIS sociale spørgsmål højt. En af vores syv ‘Golden Rules’, som er fundamentet for vores virksomhed, er: ‘Vær en god medborger’. Dette understreger vores engagement i at udvikle CO2-neutrale løsninger, mindske vores aktiviteters miljøpåvirkning og kontinuerligt forbedre vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel. EWII-certifikatet markerer et vigtigt skridt på vores vej mod at udvikle mere bæredygtige løsninger for vores interessenter,” Udtaler Thomas Kraus, Regional Præsident og CEO for GEODIS EUROPE.

*EWII Group er beliggende i Danmark og er Trekantområdets lokale energiselskab, som omfatter kommercielle organisationer under navnet EWII. Formålet med EWII er at engagere sig i aktiviteter relateret til infrastruktur, såsom el, vand, varme, energi og kommunikation – og andre kommercielle ydelser som er med til at skabe at skabe værdi i Trekantområdet, hvilket f.eks. omfatter kommunerne; Kolding, Vejen, Middelfart, Fredericia og Vejle.

Læs mere om EWII her →

GEODIS – www.geodis.com    

GEODIS er en førende global logistikleverandør, der er anerkendt for sin ekspertise på tværs af alle aspekter af forsyningskæden. Som vækstpartner for sine kunder er GEODIS specialiseret i fire forretningsområder: Global Freight Forwarding, Global Contract Logistics, Distribution & Express Transport og European Road Network. Med et globalt netværk, der spænder over næsten 170 lande og 53.000 ansatte, er GEODIS rangeret som nr. 5 i verdenen. I 2023 genererede GEODIS €11,6 milliarder i omsætning. GEODIS er et selskab ejet af SNCF-gruppen.